Curs de Achiziții Publice

Curs – Managementul Achizițiilor Publice

Învață cadrul legislativ necesar achizițiilor publice și procedura de achiziție

 350 LEI

Chiar dacă achizițiile publice se bazează pe reguli stricte, odată ce le vei cunoaște și le vei utiliza corect, vei accesa ușor acest domeniu.

Înscrierea se face completând formularul de mai jos

Cursul îți oferă toate instrumentele necesare în acest sens:

  • te vei familiariza cu noile concepte introduse de noul pachet de legi în materie de achiziții publice;
  • vei afla cum vei fi consultat înainte de organizarea propriu-zisă a unei proceduri de achiziții;
  • vei afla ce motive de excludere îți vor fi opuse, cum vei dovedi cifra de afaceri în domeniul contractului, experiența similară, precum și ce criterii de atribuire pot fi aplicate, și, deopotrivă ce va presupune justificarea unui preț aparent neobișnuit de scăzut;
  • vei afla cum vei oferta din punct de vedere tehnic, precum și cum vei răspunde unei solicitări de clarificări;
  • vei afla cum și când să notifici o acțiune sau o inacțiune a achizitorului, ca etapă premergătoare unei contestații.
Curs de Achizitii Publice

BENEFICIILE PARTICIPĂRII ÎN CADRUL ACESTUI CURS

 • vei putea analiza și evalua legislația specifică
 • vei putea acorda consultanță de specialitate departamentelor interne implicate în procesul de achiziție publică
 • vei putea planifica achizițiile publice
 • vei putea derula și finaliza procedurile de atribuire
 • vei putea elabora documente de specialitate
 • vei putea întocmi oferte conform specificațiilor caietelor de sarcini
 • vei putea utiliza sistemul electronic de achiziții publice (SEAP)

AGENDA CURS

 1. Planificarea achizițiilor publice. Pregătirea realizării achiziției: referate de necesitate, strategia anuală de achiziție – prag valoric, programul anual de achiziții,
 2. Achiziția directă.
 3. Procedurile de achiziție. Scurtă prezentare, asemănări/deosebiri. Particularități ale procedurii simplificate proprii.
 4. Elaborarea documentației de atribuire. Consultarea pieței, împărțirea pe loturi – excepții, criteriul de atribuire, factorul de evaluare.
 5. Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire.
 • Comisia de evaluare. atribuții. mod de lucru;
 • Evaluarea ofertelor depuse și gestionarea contestațiilor formulate în cadrul procedurii de atribuire;
 • Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire.
 1. Atribuirea contractului de atribuire.
 2. Modificarea, executarea și încetarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru/ contractelor subsecvente.

Înscrierea se face completând formularul de mai jos

Competențe specifice dobândite după finalizarea cursului

 • Identificarea soluțiilor tehnice existente pe piața națională și/sau europeană;
 • Determinarea valorii estimate și identificarea corectă a surselor de finanțare;
 • Identifică corectă a tipului de procedură de atribuire;
 • Determinarea criteriilor de calificare/selecție
 • Determinarea criteriului de atribuire
 • Întocmește corect proiectul de contract;
 • Individualizează DUAE (Documentul Unic de Achiziție European)
 • Respectă ordinea cronologică, în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice, a fazelor aferente derulării unei proceduri de atribuire a contractelor;
 • Solicită clarificări ofertanților, dacă este cazul;
 • Respectă regulile de publicitate și transparență;
 • Întocmește procesul verbal de deschidere a ofertelor;
 • Gestionează contestațiile formulate în cadrul procedurii de atribuire
 • Transmite candidaţilor/ofertanţilor rezultatele parţiale, aferente fiecărei etape intermediare;
 • Întocmește raportul procedurii

Cui se adresează cursul de achiziții publice?

Vânzătorilor – ofertanți

Angajaților departamentelor de ofertare

Managerilor

Directorilor de vânzări

Juriști

Economiști

Tehnicieni implicați în ofertare

Celor ce intenționează să acceadă la domeniu, indiferent de pregătirea anterioară

Înscrierea se face completând formularul de mai jos

TRAINER

Daniela Florescu, are o experienţă de peste 13 ani în administraţie publică locală şi centrală şi 8 ani în învăţământul universitar, în prezent ocupă funcţia de sef serviciu la Serviciul colectare, prelucrare și evaluare date  – Direcția supervizare sistem în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. Experienta sa acoperă întreg ciclul de management al achiziţiilor publice precum şi domeniile conexe acestora (economic, juridic).

A participat ca speaker la peste 30 de comunicări la diferite congrese, conferinţe, simpozioane şi sesiuni ştiinţifice şi a publicat peste 30 de articole în reviste de specialitate cotate CNCSIS şi indexate în baze de date internaţionale. A participat în calitate de trainer la cursuri organizate de organizații cu profil de formare profesională și de  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în domeniile fonduri europene și achiziții publice.

 

Studii:  Facultatea de Comerţ, Academia de Studii Economice Bucureşti, promoţia 2002; Master  – „Contabilitate,  Control şi Expertiză”  Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Academia de Studii Economice Bucureşti, promoţia 2007, doctor în finanţe – Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, Academia de Studii Economice Bucureşti (2011).

Specializări şi documentări: curs „Introducere în analiza datelor” (2018), curs „Baze de date” (2016), curs „Auditor intern” (2014), curs „Expert achiziţii publice” (2014), curs „Evaluator proiecte” (2014), curs „Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene” (2014), curs „Evaluator competenţe” (2012), curs „Formator de formatori”  în cadrul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul liceal, care predau discipline economice”  finanţat prin POS – DRU (2010),   curs „Manager Proiect”  (2010), curs „Inspector Resurse Umane” (2006), curs „Sistemele de implementare a achiziţiilor şi investiţiilor publice” – Guvernul României (2005),  cursuri postuniversitare în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic – Academia de Studii Economice Bucureşti (2002).

CE MA POT ASTEPTA SA INVAT?

 • Principiile care guvernează achiziţiile publice
 • Dezvoltarea funcţiilor de monitorizare şi supervizare a sistemului de achiziţii publice
 • Identificarea şi organizarea procedurilor de atribuire SEAP/SICAP
 • Proceduri de atribuire off-line şi on-line (fonduri publice, fonduri europene)
 • Licitaţia deschisă (paşii de parcurs)
 • Soluţii privind evaluările succesive în procedura achiziţiilor publice
 • Calitatea procesului de achiziții publice
 • Efectele anticipate în contextul simplificării controlului ex-ante și ex-post, a îmbunătățirii și extinderii sistemelor de prevenție a conflictelor de interese
 • Derularea şi finalizarea procedurilor de achiziţii publice
 • Administrarea contractelor

Număr de locuri disponibile: 20
Pentru informații suplimentare, te rugăm să ne contactezi pe eMail office@tinedenoi.ro / Nr. Telefon: 0740 303 073

LA FINALUL CURSULUI SE ACORDA DIPLOMA DE PARTICIPARE

  INSCRIERE

  Completează acum formularul! Echipa noastră te va contacta pentru a pune la punct detaliile inscrierii și pentru a-ți oferi informații adiționale despre acest masterclass..

  Modalitate de plată

  Plățile se pot efectua:

  – online, în contul RO25BRDE445SV72996034450, al Asociației “Ține de Noi”, în urma emiterii facturii de către noi

  – sau prin depunere de numerar la orice sucursala BRD.

  Plățile NU se pot efectua cash! NU putem primi cash în ziua cursului.

  Pentru emiterea facturii vă rugăm să ne furnizați datele de facturare (în cazul facturării pe firmă) sau datele dvs (CNP și adresă), în cazul facturării pe persoană fizică, trasmițând un email pe adresa: office@tinedenoi.ro, în care specificați în cadrul cărui curs doriți să vă înscrieți.

  INVESTITIA

  se recuperează începând cu primele procese de lucru optimizate, în urma cursului.

  Sunt incluse:

  Accesul la curs si la exercitiile si dezbaterile din cadrul acestuia

  Indrumarea trainerului pe tot parcursul evenimentului

  Suportul de curs si materialele aferente, in format electronic

  Diploma de participare eliberata de Asociația “Ține de Noi”

  O sesiune de feedback prin email, optionala pentru fiecare cursant, in vederea aplicarii tehnicilor invatare la curs si rezolvarea problemelor intampinate pe parcurs

  VREI SĂ VENIM ÎN ORGANIZAȚIA TA?

  Cursul poate fi organizat în organizația ta și poate fi adaptat nevoilor organizației atunci când numărul de persoane este minim 10.

   

  Pentru informații suplimentare trimiteți un email la adresa office@tinedenoi.ro sau sunați la telefon 0740 303 073