Managementul Achizițiilor Publice

Shape Image One
 • 26 iunie 2020 - 27 iunie 2020
 • Curs online, pe platforma ZOOM
 • 12:00 - 18:00
 • 19 februarie 2020 – 21 februarie 2020
 • Curs online, pe platforma ZOOM
 • 16:30 – 18:30
Distribuie

Învață cadrul legislativ necesar achizițiilor publice și procedura de achiziție

Chiar dacă achizițiile publice se bazează pe reguli stricte, odată ce le vei cunoaște și le vei utiliza corect, vei accesa ușor acest domeniu.

PREZENTARE GENERALA A CURSULUI

Cursul îți oferă toate instrumentele necesare în acest sens:

BENEFICIILE PARTICIPĂRII ÎN CADRUL ACESTUI CURS

AGENDA CURS

1. Planificarea achizițiilor publice. 
2. Pregătirea realizării achiziției: referate de necesitate, strategia anuală de achiziție – prag valoric, programul anual de achiziții.
3. Achiziția directă.
4. Procedurile de achiziție. Scurtă prezentare, asemănări/deosebiri. Particularități ale procedurii simplificate proprii.
5. Elaborarea documentației de atribuire. Consultarea pieței, împărțirea pe loturi – excepții, criteriul de atribuire, factorul de evaluare.
6. Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire.

 • Comisia de evaluare. atribuții. mod de lucru;
 • Evaluarea ofertelor depuse și gestionarea contestațiilor formulate în cadrul procedurii de atribuire;
 • Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire.

7. Atribuirea contractului de atribuire.
8. Modificarea, executarea și încetarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru/ contractelor subsecvente.

Competențe specifice dobândite după finalizarea cursului

Cui se adresează cursul de achiziții publice?

TRAINERI

DANIELA FLORESCU

Daniela Florescu, are o experienţă de peste 13 ani în administraţie publică locală şi centrală şi 8 ani în învăţământul universitar, în prezent ocupă funcţia de sef serviciu la Serviciul colectare, prelucrare și evaluare date  – Direcția supervizare sistem în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. Experienta sa acoperă întreg ciclul de management al achiziţiilor publice precum şi domeniile conexe acestora (economic, juridic).

A participat ca speaker la peste 30 de comunicări la diferite congrese, conferinţe, simpozioane şi sesiuni ştiinţifice şi a publicat peste 30 de articole în reviste de specialitate cotate CNCSIS şi indexate în baze de date internaţionale. A participat în calitate de trainer la cursuri organizate de organizații cu profil de formare profesională și de  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în domeniile fonduri europene și achiziții publice.

Studii:  Facultatea de Comerţ, Academia de Studii Economice Bucureşti, promoţia 2002; Master  – „Contabilitate,  Control şi Expertiză”  Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Academia de Studii Economice Bucureşti, promoţia 2007, doctor în finanţe – Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, Academia de Studii Economice Bucureşti (2011).

Specializări şi documentări: curs „Introducere în analiza datelor” (2018), curs „Baze de date” (2016), curs „Auditor intern” (2014), curs „Expert achiziţii publice” (2014), curs „Evaluator proiecte” (2014), curs „Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene” (2014), curs „Evaluator competenţe” (2012), curs „Formator de formatori”  în cadrul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul liceal, care predau discipline economice”  finanţat prin POS – DRU (2010),   curs „Manager Proiect”  (2010), curs „Inspector Resurse Umane” (2006), curs „Sistemele de implementare a achiziţiilor şi investiţiilor publice” – Guvernul României (2005),  cursuri postuniversitare în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic – Academia de Studii Economice Bucureşti (2002).

CE MA POT ASTEPTA SA INVAT?

Sunt incluse:

 • Accesul la curs si la exercitiile si dezbaterile din cadrul acestuia

 • Indrumarea trainerului pe tot parcursul evenimentului

 • Suportul de curs si materialele aferente, in format electronic

 • Diploma de participare eliberata de Asociația “Ține de Noi”

 • O sesiune de feedback prin email, optionala pentru fiecare cursant, in vederea aplicarii tehnicilor invatare la curs si rezolvarea problemelor intampinate pe parcurs

VREI SĂ VENIM ÎN ORGANIZAȚIA TA?

Cursul poate fi organizat în organizația ta și poate fi adaptat nevoilor organizației atunci când numărul de persoane este minim 10.

Pentru informații suplimentare trimiteți un email la adresa office@tinedenoi.ro sau sunați la telefon 0740 303 073

 • Pret: 350.00 lei
 • Locuri disponibile: 20
 • Locuri ocupate: 0

Acest curs s-a incheiat

Plățile se pot efectua

 • online, în contul RO25BRDE445SV72996034450, al Asociației “Ține de Noi”, în urma emiterii facturii de către noi
 • sau prin depunere de numerar la orice sucursala BRD.

IMPORTANT! Va rugam sa achitati doar dupa ce ati creat un cont de utilizator si ati efectuat inscrierea prin intermediul formularului de inscriere

Plățile NU se pot efectua cash! NU putem primi cash în ziua cursului.

Pentru emiterea facturii vă rugăm să ne furnizați datele de facturare (în cazul facturării pe firmă) sau datele dvs (CNP și adresă), în cazul facturării pe persoană fizică, trasmițând un email pe adresa: office@tinedenoi.ro, în care specificați în cadrul cărui curs doriți să vă înscrieți.